Herôme Cosmetics respecteert jouw privacy en de relatie die wij met je hebben. Dit privacy beleid omschrijft de persoonlijke informatie die Herôme Cosmetics op de website verzamelt (inclusief mobiele versie en toepassingen), en hoe we gegevens kunnen gebruiken en delen. Ook staat vermeld wat jouw keuzes zijn met betrekking tot je gegevens.

Door gebruik te maken van de website van Herôme Cosmetics en het verstrekken van informatie geef je aan dat je de privacy beleid accepteert. Het is dan ook belangrijk dat je ons niet voorziet van persoonlijke informatie waarvan je niet wilt dat wij deze gebruiken (zie verderop in dit privacy beleid).

Hoe verzamelen wij informatie

We verzamelen informatie die je vrijwillig verstrekt wanneer je bepaalde functies van de website gebruikt. Hieronder vallen bijvoorbeeld het aanmelden voor de nieuwsbrief om informatie vanuit Herôme Cosmetics te verkrijgen en het aanvragen van samples, maar ook het zoeken van contact per telefoon, e-mail of sociale media en het deelnemen aan actie via 1 van de door ons ingezette kanalen.

Wanneer je Herôme Cosmetics website bezoekt ga je ermee akkoord dat wij technologische hulpmiddelen zoals “Cookies” en “Pixel Tags” gebruiken om bepaalde informatie te verzamelen, zoals hieronder wordt uitgelegd.

Welke informatie we verzamelen en hoe we deze gebruiken

De soorten persoonlijke informatie die Herôme Cosmetics verzameld zijn: voornaam, achternaam, e-mailadres, postadres, geboortedatum, telefoonnummer, geslacht, land van verblijf, bezoekers lifestyle/belangen, product voorkeuren en informatie waardoor jij of het apparaat dat je gebruikt om verbinding te maken met de website kunnen worden geïdentificeerd.

Als je liever niet hebt dat wij persoonlijke informatie van je verzamelen kun je je hiervoor, indien van toepassing, afmelden.

Herôme Cosmetics, of derden namens ons, mag de persoonlijke informatie die je verstrekt voor de volgende doeleinden gebruiken:

·         Marketing/communicatie: Indien je hier in iedere denkbare vorm aan deelneemt, kunnen wij de persoonlijke informatie die je aan ons levert gebruiken voor nieuwsbrieven, e-mails, enquêtes of andere communicatie over onze producten, sweepstakes en wedstrijden, promoties of andere informatie welke van commercieel belang kan zijn.

·         Klantenservice: Wij kunnen je persoonlijke gegevens gebruiken om in ons systeem te verwerken en te reageren op vragen en/of verzoeken.

·         Site-optimalisatie en beheer: Wij kunnen je persoonlijke gegevens gebruiken om het beheer van de Herôme Cosmetics website te verbeteren, de website bij toekomstige bezoeken aan te passen op basis van je interesses, en om de website in zijn algemeenheid te optimaliseren. Daarnaast kan Herôme Cosmetics IP-adressen opslaan en verzamelen om trends te analyseren, het gebruik van de website te evalueren, verkeerspatronen te volgen en informatie voor globaal gebruik te verzamelen.

·         Werkgelegenheid: Wij kunnen je persoonlijke gegevens die aan verstrekt worden met betrekking tot arbeid zoals een cv, alleen gebruiken om je te overwegen voor huidige en toekomstige werkgelegenheid en om je te contacteren met betrekking tot tewerkstelling bij het bedrijf. Wij bewaren de aan ons verstrekte informatie, tenzij je aangeeft dit niet op prijs te stellen.

Cookies

Onder voorbehoud van je voorafgaande uitdrukkelijke toestemming wanneer dit wordt vereist door de van toepassing zijnde wetgeving in het betreffende land, kan Herôme Cosmetics kleine bestanden op je computer plaatsen die bekend staan als ‘cookies’. Deze cookies vergemakkelijken het gebruik van de Herôme Cosmetics website en verbeteren de kwaliteit. Een cookie slaat vooral informatie op over bezoeken en voorkeuren betreffende de website zodat je bij een terugkerend bezoek niets op nieuw hoeft in te stellen.

Je kan voorkomen dat deze voorkeuren opgeslagen worden door het gebruik van cookies te weigeren indien van toepassing, of door de instellingen van je browser te veranderen. De meeste browsers vertellen je hoe je kunt stoppen met het accepteren van nieuwe cookies, en geven een waarschuwing als je een nieuwe en/of bestaande cookie ontvangt. Houd er echter rekening mee dat als je cookies weigert, bepaalde functies en diensten op Herôme Cosmetics website mogelijk niet goed functioneren. Daarnaast kan het uitschakelen van cookies opt-outs die afhankelijk zijn van cookies, zoals web analytics, annuleren.

De Herôme Cosmetics website gebruikt analytics partners zoals Google Analytics om anonieme statistische en analytische informatie te verzamelen over het gebruik van de website. Google Analytics, een dienst van Google Inc (“Google”), maakt gebruik van cookies om anonieme, geaggregeerde statistieken over de gebruikers van de website samen te stellen. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar Google en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken voor het doel van de evaluatie van het gebruik van de Herôme website, het rapporten over de website-activiteit voor website-exploitanten en andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien daartoe verplicht door de wet, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt de website van Google bezoeken op google.com voor meer informatie over Google Analytics en eventuele opt-out functies van Google. Door gebruik te maken van de Herôme Cosmetics website, geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven uiteengezet.

Pixel Tags

Onder voorbehoud van je voorafgaande uitdrukkelijke toestemming wanneer een dergelijke toestemming wordt vereist door de van toepassingen zijnde wetgeving in het betreffende land, kan Herôme Cosmetics pixel tags (ook bekend als ‘clear gifs’ of ‘web beacons’) gebruiken om de activiteit van sommige van de pagina’s die je bezoekt te controleren, je surfervaring te vergemakkelijken en de kwaliteit te vergroten.

Hoe we informatie delen

Je gegevens (persoonlijke en niet persoonlijke) kunnen worden gedeeld binnen organisatie van Herôme Cosmetics. Echter, Herôme Cosmetics deelt of verkoopt je ​​persoonlijke gegevens niet aan derden. Behalve aan bepaalde derden, zoals hieronder beschreven:

·         Derde partijen voor marketingdoeleinden: Bepaalde acties en evenementen gesponsord door Herôme Cosmetics of bepaalde gedeelten van de website bieden je de mogelijkheid om in te stemmen met het delen van je gegevens met business partners zoals licentiegevers of promotie co-sponsors van Herôme Cosmetics. Als je je uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, worden je gegevens gedeeld met die specifieke derde partij en de door jouw verstrekte informatie kan worden gebruikt door deze derde voor hun eigen doeleinden en in overeenstemming met hun eigen beleid.

·         Service Providers: Herôme Cosmetics heeft derde dienstverleners om namens Herôme Cosmetics bepaalde werkzaamheden uit te voeren. Voorbeelden hiervan zijn onder andere data-analyse bedrijven, specialisten in klantenondersteuning, uitvoerende bedrijven (bv. bedrijven die e-mail campagnes coördineren, sweepstakes, wedstrijden of promoties regelen) en web-hosting bedrijven. Zulke derden kunnen worden voorzien van toegang tot jouw gegevens (persoonlijke en niet-persoonlijke) als nodig is om hun taken uit te voeren. Zij hebben echter geen toestemming ​​van Herôme Cosmetics om dergelijke informatie te gebruiken voor andere doeleinden of om deze over te dragen aan iemand anders.

·         Geaggregeerde informatie: Herôme Cosmetics kan bepaalde informatie die je in een geaggregeerde en anonieme vorm beschikbaarstelt, voor interne zaken en planning doeleinden, zoals statistieken of het ontwikkelen van marketingplannen, delen met derden. Elke geaggregeerde informatie gedeeld in deze contexten bevatten geen persoonlijke gegevens.

·         Bedrijfsoverdracht: Herôme Cosmetics behoudt zich het recht voor om informatie, inclusief aan ons verstrekte persoonlijke gegevens, over te dragen, af te stoten, toe te wijzen, te delen, te verkopen of op andere wijze te betrekken bij een transactie waar onze activa deel van uitmaken. Dit geldt bijvoorbeeld in het geval van een verkoop, fusie, overname, joint venture, faillissement , ontbinding, reorganisatie, of enige andere gelijksoortige transactie of procedure.

·         Naleving van wetten: Herôme Cosmetics kan alle informatie, waaronder persoonsgegevens, naar eigen goeddunken openbaren, wanneer wij dit noodzakelijk achten om te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, een wettelijke procedure of een verzoek van een overheidsinstantie. We kunnen ook persoonlijke informatie delen wanneer dat nodig is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht, als risicoreductie, of zoals anderszins toegestaan ​​door de wet.

Uw privacy keuzes

Opt-Outs: Als je op welke moment dan ook besluit dat je niet langer marketing communicatie of andere informatie die je hebt aangevraagd wilt ontvangt van Herôme Cosmetics (bijv. nieuwsbrieven of promotionele e-mails), kun je je afmelden door te klikken op een link in de e-mail die je ontvangt, door ons een e-mail te sturen of door een brief te sturen naar: Herôme Cosmetics B.V., De Paal 18, 1351 JC Almere.

Cookies: Als je op elk moment besluit dat je niet langer cookies van de website wilt accepteren voor een van de in dit Privacy beleid omschreven doeleinden, dan kun je de instelling van je browser aanpassen en op deze manier het aanvaarden van cookies te stoppen om een melding te geven voordat accepteren van een cookie van de websites die je bezoekt geaccepteerd worden. Raadpleeg hiervoor de technische informatie van je browser.

Wijzigen of verwijderen van je informatie

Als je je persoonlijke informatie wilt bijwerken, corrigeren of verwijderen kun je een mail sturen naar info@herome.com een brief naar: Herôme Cosmetics B.V., De Paal 18, 1351 JC Almere. Let op: als je vraagt om de verwijdering van je persoonlijke gegevens, kunnen we een gearchiveerde kopie van de administratie bewaren, zoals vereist door de wet of om onze rechten af ​​te dwingen.

Overdracht van gegevens naar andere landen

Als internationale onderneming, en om bepaalde diensten te verlenen door middel de website, kan Herôme Cosmetics je gegevens (persoonlijke en niet-persoonlijke) internationaal overdragen en verwerken. Ook naar die hetzelfde niveau van bescherming van persoonsgegevens in Nederland niet kunnen  garanderen. Jouw instemming met dit privacy beleid gevolgd door de inzending van je persoonlijke gegevens via de website vertegenwoordigt uitdrukkelijke toestemming voor een ​​dergelijke overdracht en verwerking.

Veiligheid

Herôme Cosmetics begrijpt dat je je zorgen maakt over hoe persoonlijke informatie wordt gebruikt en/of gedeeld met anderen. Wij waarderen het in ons gestelde vertrouwen en proberen om je persoonlijke informatie te beschermen. Herôme Cosmetics implementeert redelijke fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen om ons te helpen persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik en openbaarmaking. Houd er echter rekening mee dat geen enkele elektronische overdracht van gegevens volledig kan worden beveiligd. Wij kunnen niet garanderen dat de veiligheidsmaatregelen die we hebben genomen om persoonlijke informatie te beschermen nooit wordt verslagen, of dat deze maatregelen altijd voldoende of effectief zijn.

Derde links

De Herôme Cosmetics website kan links bevatten naar en van andere websites en diensten (collectief, ‘sites van derden’) van derden die niet worden gecontroleerd en beheerd door Herôme Cosmetics. Wees je ervan bewust dat Herôme Cosmetics niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van deze websites van derden en geen controle heeft over de inhoud, het beleid of de acties van deze sites van derden. Wij raden je daarom aan het privacy beleid en de gebruiksvoorwaarden van elke Site van Derden waarnaar je een koppeling van de Herôme Cosmetics website volgt, te lezen voor gebruik.

Sociale netwerken en openbaar forum

De Herôme Cosmetics website biedt eenvoudige toegang tot bepaalde derden social networking websites en andere websites of diensten met user-generated content om bepaalde functies te vergemakkelijken. Dit is onder meer click-through toegang tot dergelijke websites zoals een YouTube-video, of activering van dergelijke websites als je een opmerking wilt achterlaten of inloggen met een Facebook social plug-in. In elk geval is de privacy policy van deze derde site derde van toepassing in het geval van interactie met die website of dienst.

De Herôme Cosmetics website kan je ook toestaan ​​om inhoud in te dienen voor recensies van klanten, discussieforums, message boards en andere publieke functies (‘openbare forums’). Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verspreiding van persoonlijke informatie die je vrijwillig openbaar maak in deze openbare forums, dus wees je ervan bewust dat alle informatie die je daar openbaar maakt kan worden verzameld en gebruikt door anderen. Om deze reden raden wij je aan om je te onthouden van het verstrekken of het delen van persoonlijke informatie over jezelf in de openbare forums. Herôme Cosmetics kan niet voorkomen dat derden dergelijke informatie gebruiken op een manier die in strijd is met dit privacy beleid of de van toepassing zijnde wetgeving.

Wedstrijden en promoties

Herôme Cosmetics en haar derde dienstverleners of zakelijke partners kunnen sweepstakes, wedstrijden en enquêtes (elk, een ‘promotie’) aan bieden via de website of een gelinkt kanaal. In bepaalde gevallen is het privacy beleid van de derde partij van toepassing op alle persoonlijke informatie die je verstrekt in verband met deze promotie. Wij raden je daarom aan om zorgvuldig te kijken naar de voorwaarden, het beleid en de regels van de derde partij die actief is in de promotie in kwestie.

Privacy van kinderen

De Herôme Cosmetics website is niet gericht op of bedoeld voor het gebruik door personen van 13 jaar en jonger. Herôme Cosmetics verzamelt geen persoonsgegevens van kinderen van 13 jaar en jonger. Als we ons bewust worden van het feit dat wij toch onopzettelijk persoonlijke informatie van een bezoeker hebben ontvangen onder de leeftijd van dertien op de Herôme Cosmetics website, verwijderen wij deze gegevens uit onze bestanden.

Update in dit privacy beleid

Herôme Cosmetics behoudt zich het recht voor om dit privacy beleid op elke gewenst moment te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving. Na wijziging plaatsen wij het aangepaste privacy beleid online en houden je op deze manier op de hoogte van eventuele wijzigingen.

Contact

Als je vragen of opmerkingen hebt over dit privacy beleid, stuur ons dan een e-mail (info@herome.com) of een brief: Herôme Cosmetics B.V., De Paal 18, 1351 JC Almere.