Algemene voorwaarden

Welkom op de website van Herôme Cosmetics. Als je onze website bezoekt en gebruikt, accepteer je onze algemene voorwaarden. Lees ze aandachtig door. Lees ook onze Privacy Policy, die betrekking heeft op je website bezoek, om alles goed te begrijpen.

Algemene voorwaarden, kennisgeving en herzieningen
Als je ervoor kiest om onze site te bezoeken, wordt je bezoek en eventuele geschillen over privacy onderworpen worden aan deze mededeling en onze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van beperkingen op schade, arbitrage van geschillen, en vallen onder het Nederlands recht. Onze business verandert voortdurend. Deze mededeling en de voorwaarden veranderen dan ook, en het gebruik van informatie die we nu verzamelen is onderworpen aan de Privacy verklaring van kracht op het moment van gebruik. We kunnen per e-mail periodieke herinneringen sturen van onze berichten en voorwaarden, tenzij bij ons aangegeven is dit niet te doen, maar dan valt het onder je eigen verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op recente veranderingen.

Veiligheidsmaatregelen
Alle pagina’s waar je persoonlijke gegevens, inclusief creditcardnummer, naam en adres, gebruiken Secure Server Software (SSL) encryptie technologie. SSL is de industrie standaard en de beste software die op dit moment beschikbaar zijn voor veilige transacties.

We zijn toegewijd aan het beschermen van jouw persoonlijke levenssfeer.
Onze principes van privacy vatten dit samen: hoe wij jouw privacy en persoonlijke informatie behandelen, en welke keuzes je hebt. Wij doen er alles aan om jouw privacy veilig te stellen.
Als je eventuele toekomstige mailings van ons ontvangt, kun je ervoor kiezen deze mailings niet meer te ontvangen door te klikken op een link in de e-mail die je ontvangt. Wij lezen jouw privé online communicaties uiteraard niet. We hebben geen informatie over je web/surf gedrag, en wij zullen dit ook niet geven het aan anderen.

Wij publiceren of geven je telefoonnummer, creditcardinformatie of scherm namen niet aan derden en geven je de mogelijkheid om persoonlijke contactgegevens en factuurgegevens op elk gewenst moment te corrigeren. We mogen informatie over productaankopen gebruiken voor andere marketingdoeleinden, tenzij je bij ons aangeeft dit niet te doen. We geven deze informatie niet door aan derden.
We maken gebruik van beveiligde technologie, privacybeschermingsmechanismen en beperkingen op personeelstoegang om jouw persoonlijke informatie te beschermen. Wij houden je op de hoogte over wat wij met jouw persoonlijke gegevens doen, en zullen je op de hoogte stellen als we ons beleid veranderen.

Wedstrijden
Wanneer je jouw persoonlijke gegevens invoert in een wedstrijd formulier op de site je ons automatisch toestemming contact met je op te nemen over een eventueel gewonnen prijs via het e-mailadres dat ingevuld is. We kunnen tevens contact met je opnemen via e-mail in een follow-up met betrekking tot de wedstrijd waaraan je deelgenomen hebt. Je e-mail adres wordt niet aan de marketing databank toegevoegd zonder je toestemming.

Auteursrecht
Alle inhoud op deze site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, tekst, afbeeldingen, logo’s, pictogrammen, afbeeldingen, audioclips, digitale downloads, data compilaties en software, is eigendom van Herôme Cosmetics of haar partners/leveranciers. De inhoud wordt beschermd door internationale wetten op het auteursrecht. Alle software die gebruikt wordt op deze site is eigendom van Herôme Cosmetics of haar software leveranciers en is tevens beschermd door internationale wetten op het auteursrecht.

Licentie en Site toegang
Wij verlenen je een beperkte licentie voor toegang en persoonlijk gebruik van deze site. Het is niet toegestaan om de site te downloaden (anders dan pagina caching) of te wijzigen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Herôme Cosmetics. Deze licentie omvat niet: geen wederverkoop of commercieel gebruik van deze site of de inhoud; enige verzameling van productlijsten, beschrijvingen, of prijzen; enig afgeleid gebruik van deze site of de inhoud ervan, elke downloaden of kopiëren van accountinformatie voor gunste van een andere koopman, of enig gebruik van data mining, robots of soortgelijke gegevens verzamelen en extractie gereedschappen. Deze site of een deel van deze site mag niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, bezocht, of anderszins geëxploiteerd voor commerciële doeleinden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Herôme Cosmetics. Je mag geen frame of framing technieken om een handelsmerk, logo, of andere merkgebonden informatie (inclusief afbeeldingen, tekst, pagina-indeling, of vorm) bij te voegen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Het is niet toegestaan om in meta tags of andere “verborgen tekst” gebruik te maken van onze naam zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Herôme Cosmetics. Elk onbevoegd gebruik beëindigt de toestemming of licentie door Herôme Cosmetics verleend. Je krijgt een beperkt, herroepbaar en niet-exclusief recht om een hyperlink naar de homepage van Herôme Cosmetics te creëren, zolang de link onze organisatie, producten of diensten niet op een valse, misleidende, denigrerende of aanstootgevende wijze portretteert. Je mag geen gebruik maken van het Herôme Cosmetics logo of ander merkgebonden grafisch materiaal zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Herôme Cosmetics.

Beoordelingen, opmerkingen, mededelingen, en andere inhoud
Bezoekers kunnen reviews, commentaren en andere inhoud plaatsen, suggesties en ideeën voorleggen, vragen aan ons stellen etc, zolang de inhoud niet onwettig, obsceen, bedreigend of lasterlijk is of wanneer er sprake is van schending van privacy, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of een vorm van ‘spam’. Je mag geen gebruik maken van een vals e-mailadres, je voordoen als een andere persoon of entiteit of anderszins misleiden over de oorsprong van inhoud. Herôme Cosmetics behoudt zich het recht (maar niet de plicht) om dergelijke inhoud naar eigen goeddunken te verwijderen of te bewerken.
Als je de inhoud van een post of materiaal voorlegt, verleen je ons een niet-exclusief, royaltyvrij, eeuwigdurend, onherroepelijk, en volledig in sublicentie te geven recht deze content te gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen en distribueren. Tevens verleen je ons en het recht om de naam die je indient gecombineerd met deze inhoud te gebruiken. Je verklaart en garandeert: dat de rechten van de content die je plaatst bij jouw liggen, dat de inhoud juist is, dat het gebruik van de inhoud die je levert niet in strijd is met dit beleid en dat deze content geen schade toebrengt aan een persoon of entiteit , en dat je Herôme Cosmetics vrijwaart van alle claims, inclusief advocaatkosten, in verband met de verdediging daarvan, als gevolg van inhoud die je levert. Herôme Cosmetics heeft het recht maar niet de plicht om elke activiteit of inhoud te controleren en te bewerken of verwijderen naar eigen goeddunken. Herôme.com neemt geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige inhoud geplaatst door jouw of door een derde partij.

Copyright Klachten
Herôme Cosmetics en haar relaties respecteren de intellectuele eigendommen van anderen. Als je van mening bent dat jouw werk op een manier waarbij het auteursrecht geschonden wordt is gekopieerd, gelieve ons gedetailleerde informatie te sturen over jouw claim.

Productbeschrijvingen
Herôme Cosmetics en haar partners proberen zo nauwkeurig mogelijk te werken. Echter, Herôme Cosmetics kan niet garanderen dat beschrijvingen of andere inhoud van deze site juist, volledig, betrouwbaar, actueel of foutloos zijn.

Aansprakelijkheidsverklaring en beperkingen van aansprakelijkheid
Deze website wordt door Herôme Cosmetics op een een ‘zoals beschikbaar’ basis aangeboden. Herôme Cosmetics heeft geen enkele garantie met betrekking tot de werking van deze site of de informatie, content, materialen, producten of diensten op de website. Door de website te gebruiken, ga je er automatisch mee akkoord dat dit op eigen risico is. Herôme Cosmetics geeft geen garantie dat deze website, de servers of e-mail gestuurd door Herôme Cosmetics vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. Herôme Cosmetics is niet aansprakelijk voor schade, in wat voor vorm dan ook, die voorkomt uit het gebruik van deze website.

Blog disclaimer
Herôme Cosmetics is niet aansprakelijk voor tekst, beeld, video, audio of enig ander materiaal dat door een blogger geplaatst wordt op de website van Herôme Cosmetics. Geplaatst materiaal komt niet noodzakelijkerwijs overeen met alle standpunten van Herôme Cosmetics en/of haar medewerkers en partners. Herôme Cosmetics wijst alle verantwoordelijkheid voor deze materiaal door aan de betreffende blogger. Elke blogger gaat er door het gebruik van de website mee akkoord dat ze Herôme Cosmetics, in het geval van enige vorm van schade die voortvloeien uit het plaatsen of gebruiken van de materialen, vrijwaren van eventuele verliezen en/of onkosten die hiermee gemoeid zijn. Herôme Cosmetics behoudt zich het recht voor om alle materialen te bewerken, te wijzigen of te verwijderen zonder de betreffende blogger hiervan (vooraf) op de hoogte te stellen.
Alle geplaatst materialen dienen uitsluitend voor niet-commerciële, persoonlijke doeleinden gebruikt te worden en kunnen beschermd zijn door auteursrechten. Geplaatste materialen mogen niet worden gereproduceerd of op enige wijze worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Herôme Cosmetics.

In geen geval is Herôme Cosmetics verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade of verlies van welke aard dan ook voortkomend uit de content van bloggers.
Met uitzondering van opzet is Herôme Cosmetics niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor a) telefoon, elektronisch, hardware of software, netwerk, internet of computer defecten, technische fouten of eventuele menselijke fouten die kunnen optreden bij de verwerking van de inzendingen, of de onjuiste of onnauwkeurige vastlegging van binnenkomst van andere informatie, of het verlies van dergelijke informatie; b) mislukte, onvolledige, onleesbare, beschadigde of vertraagde computertransmissies; c) verloren, late, verkeerd geadresseerde, beschadigde, onvolledige, onleesbare informatie, of d) een aandoening die wordt veroorzaakt door gebeurtenissen buiten de controle van bloggers die kunnen leiden tot verstoring of beschadiging van het blog of de website.

Beleid, aanpasbaarheid en deelbaarheid
Lees ook de andere informatie met betrekking tot beleid, geplaatst op deze website. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan onze website, het beleid, en deze Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment door te voeren. Als een van deze voorwaarden ongeldig, nietig of om enige reden onuitvoerbaar is, wordt die voorwaarde scheidbaar geacht en heeft dit geen verdere invloed op de geldigheid van de rest van de voorwaarden. Deze voorwaarde kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden geschrapt of aangepast.

Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies en beacons. Cookies zijn kleine tekstbestanden die aangemaakt worden wanneer u onze Websites bezoekt of gebruikmaakt van onze online-diensten die staan op uw computer en geven specifiek aan welke browser u gebruikt. Wij gebruiken cookies op onze websites, zodat gebruikers hun individuele voorkeuren kunnen instellen en wij voor een betere gebruikservaring kunnen zorgen. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.